Δεκέμβριος, 2018

Έλεγχος σωληνώσεων με κάμερα

Έλεγχος σωληνώσεων με κάμερα

Έλεγχος σωληνώσεων με κάμερα στην Πεντέλη Ο έλεγχος σωληνώσεων με κάμερα είναι όπως η κολονοσκόπηση σε ένα ανθρώπινο σώμα, απλά αφορά το αποχετευτικό σας δίκτυο. Ο έλεγχος των σωληνώσεων με κάμερα επιτρέπει στους τεχνικούς μας να βρίσκουν τα πάντα μέσα σε έναν σωλήνα, όπως θέση και να αναγνωρίζουν και το είδος προβλήματος, π.χ. σπασίματα. Κατόπιν […]

Top